Stödboende för kvinnor

Stödboende för kvinnor som vill leva ett drogfritt liv och nyktert liv utan dysfunktionella beteenden.

Drygt en timme norr om Stockholm i vacker lantlig miljö ligger IndrasHus. En plats för återhämtning med närhet till djur och natur.

Vi arbetar miljöterapeutiskt och förespråkar ett hälsosamt leverne. Vi erbjuder friskvård och fritidsaktiviteter för alla sinnen. På IndrasHus finns träningsutrustning,  bastu och  möjlighet till skogspromenader, yoga, ridning och hälsosamtal. Det går i regel bra att ta med sig egna husdjur.

Stödboendet erbjuder även plats för kvinnor med medicinering, tex substitutionsbehandling.

Indras stödboende

Stödboende för kvinnor 
Ett stödboende för kvinnor som är motivierade till förändring men ännu inte är redo att ta klivet ut i samhället helt på egen hand. Vi motiverar till att bryta dysfunktionella beteenden och tankemönster. Vi arbetar med social färdighetsträning med miljöterapeutisk inriktning med fokus på eget ansvar. Tillsammans kartlägger vi styrkor och svagheter. 

På Indras finns en specialistsjuksköterska i psykiatri på plats minst 2 dagar per vecka. Eventuell medicinering, tex substitutionsbehandling är möjlig under placeringstiden.

Vi strävar efter en meningsfull, balanserad tillvaro och ett socialt liv.

Utsluss

Vägen till eget boende
När tiden är rätt finns möjlighet att flytta in i eget utslussboende med fortsatt stöd från vårt stödboende. Typen av stöd är individanpassat och kan innefatta fortsatta gemensamma aktiviteter tillsammans med de andra på IndrasHus.