Mål och Metod


Mål & Metod

Vi strävar mot ökad självkännedom, hållbar nykterhet och drogfrihet,  självständighet samt god hälsa.

Dessa mål uppnår vi tillsamans med klienten genom att:

  • Arbeta med miljöterapeutisk inriktning samt MI.
  • Regelbundet följa upp individuella genomförandeplaner i samråd med socialtjänsten.
  •  Utföra regelbundna drogtester.
  • Erbjuda delaktighet i AA och NA möten.
  • Ha ett nära samarbete med socialtjänst, psykiatri och sjukvård.
  • Motivera till friskvård och aktiviteter, exempelvis yoga, ridning, gym och simning.
  • Ha en hälsosam och balancerad kosthållning.
  • Erbjuda möjlighet till arbetsträning.
  • Erbjuda utsluss till eget boende med fortsatt stöd.

Självförvaltning

På Indras stödboende jobbar vi med självförvaltning. Det innebär att kvinnorna med stöd av personal tillsammans ansvarar för köket.

Ansvarsområdena består av matplanering, veckobudget, inhandling, matlagning och livsmedelshygien.
Allt detta sker med behovsanpassad handledning av personal.
Vi handlar främst ekologiskt, närproducerat och miljövänligt utöver det vi själv odlar i vårat växthus.